Intervju: Sturla Brandth Grøvlen

En samtale med filmfotograf Sturla Brandth Grøvlen, om Last and First Men og samarbeidet med Jóhann Jóhannsson.

Topp 10: Bursdager på film

De beste, verste, vondeste og rareste bursdagene vi har sett på film.